• Φωτεινή Αθανασοπούλου

    Το κέντρο μας συνεργάζεται αποκλειστικά με την Φωτεινή Αθανασοπούλου Αθλητική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc. Με την συνεργασία αυτή προσφέρουμε πλάνο διατροφής στην αποκατάσταση του ασθενή αλλά και στην απώλεια βάρους.
  • Λίγα λόγια για την Φωτεινή.
    Η Φωτεινή Αθανασοπούλου είναι Αθλητική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή. Απέκτησε το βασικό της πτυχίο στη Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε την εκπαίδευση της ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Αθλητικές Επιστήμες, με κατεύθυνση την Αθλητική Διατροφή από το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Παραδίδει διαλέξεις σε αθλητικούς συλλόγους και να συμμετέχει ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Φωτεινή Αθανασοπούλου

Το κέντρο μας συνεργάζεται αποκλειστικά με την Φωτεινή Αθανασοπούλου Αθλητική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc. Με την συνεργασία αυτή προσφέρουμε πλάνο διατροφής στην αποκατάσταση του ασθενή αλλά και στην απώλεια βάρους.
Λίγα λόγια για την Φωτεινή.
Η Φωτεινή Αθανασοπούλου είναι Αθλητική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή. Απέκτησε το βασικό της πτυχίο στη Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε την εκπαίδευση της ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Αθλητικές Επιστήμες, με κατεύθυνση την Αθλητική Διατροφή από το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Παραδίδει διαλέξεις σε αθλητικούς συλλόγους και να συμμετέχει ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα.